Chanasser Publication (Ջանասէր) March-April 2016 Issue

Chanasser March-April 2016

Բովանդակութիւն՝

 • ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
  • 101 Դաս՝ Հայոց Ցեղասպանութենէն Հաղորդագրութիւն... «Ջ.»
 • ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵՄ
  • Հրաշափառ Յարութեան Նորոգող Զօրութիւնը... Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան 
  • Տէր Յիսուսի Յայտնուիլը Մարիամի... Վեր. Յակոբ Ա. Սարգիսեան 
  • Քրիստոսի Յարութեան Նշանակութիւնը... Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան
  • «Ծառայութիւնը» Քրիստոնէական Աստուածաբանութեան Պրիսմակէն... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • ԱԶԳԱՅԻՆ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
  • 1915-ի Ցեղասպանութեան Հայ Ժողովուրդի Ամենամեծ Կորուստը Իր Մտաւորականութիւնը եւ Ուսեալ Տարրը... Սէմ Րագուպեան
  • Ո՞է Էր Փրոֆ. Ռուբէն Ստեփան Րագուպեան
  • Ռուբէն Րագուպեանի Մահը Հայ Բողոքական Համայնքի Կարաւանին Մէջ
  • Ռուբէն Րագուպեան Անզուգական Նկարագիր Մը... Երուանդ Հերեան
  • Վկայութիւն... Արմենակ Խաչեր Րագուպեան
  • Տօնական Օրերն Իբր Կրթական Ազդակ... Ռ. Ս. Րագուպեան
  • Զօրակցութիւն Մտաւորականութեան, Բայց՝ Ի՞նչ Չափանիշներով... Պարոյր Յ. Աղպաշեան
  • Մեր Զաւակները Նիւթապաշտութենէ Հեռու... Մարալ Տէյիրմէնճեան
  • Հարցազրոյց՝ Րաֆֆի Չիլինկիրեանի Հետ... «Ջ.»
 • ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
  • Պարգեւատրում՝ Կիներու Միջազգային Տօնին Առթիւ
  • Շնորհահանդէս՝ «Իմ Ընտանիքիս Պատմութիւնը» Հատորին... Ծաղիկ Սահակեան
 • ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ
  • Համազգային Զգաստութեան Կարիք... Ռ.Ա.Մ.
 • ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ
  • Լալա Միսկարեան-Մինասեան. «Սուրիական Օրագրութիւն»... Համբիկ Պիլալեան
 • ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ
 • ԼՈՒՐԵՐ - ՀԱՅԱՇԽԱՐՀ
 • ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
  • Մովսէս Գարամինասեան

Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee