Chanasser Publication (Ջանասէր) March-April 2016 Issue

Chanasser March-April 2016

Բովանդակութիւն՝

 • ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
  • 101 Դաս՝ Հայոց Ցեղասպանութենէն Հաղորդագրութիւն... «Ջ.»
 • ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵՄ
  • Հրաշափառ Յարութեան Նորոգող Զօրութիւնը... Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան 
  • Տէր Յիսուսի Յայտնուիլը Մարիամի... Վեր. Յակոբ Ա. Սարգիսեան 
  • Քրիստոսի Յարութեան Նշանակութիւնը... Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան
  • «Ծառայութիւնը» Քրիստոնէական Աստուածաբանութեան Պրիսմակէն... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • ԱԶԳԱՅԻՆ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
  • 1915-ի Ցեղասպանութեան Հայ Ժողովուրդի Ամենամեծ Կորուստը Իր Մտաւորականութիւնը եւ Ուսեալ Տարրը... Սէմ Րագուպեան
  • Ո՞է Էր Փրոֆ. Ռուբէն Ստեփան Րագուպեան
  • Ռուբէն Րագուպեանի Մահը Հայ Բողոքական Համայնքի Կարաւանին Մէջ
  • Ռուբէն Րագուպեան Անզուգական Նկարագիր Մը... Երուանդ Հերեան
  • Վկայութիւն... Արմենակ Խաչեր Րագուպեան
  • Տօնական Օրերն Իբր Կրթական Ազդակ... Ռ. Ս. Րագուպեան
  • Զօրակցութիւն Մտաւորականութեան, Բայց՝ Ի՞նչ Չափանիշներով... Պարոյր Յ. Աղպաշեան
  • Մեր Զաւակները Նիւթապաշտութենէ Հեռու... Մարալ Տէյիրմէնճեան
  • Հարցազրոյց՝ Րաֆֆի Չիլինկիրեանի Հետ... «Ջ.»
 • ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
  • Պարգեւատրում՝ Կիներու Միջազգային Տօնին Առթիւ
  • Շնորհահանդէս՝ «Իմ Ընտանիքիս Պատմութիւնը» Հատորին... Ծաղիկ Սահակեան
 • ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ
  • Համազգային Զգաստութեան Կարիք... Ռ.Ա.Մ.
 • ԳԻՐՔԵՐՈՒ ՀԵՏ
  • Լալա Միսկարեան-Մինասեան. «Սուրիական Օրագրութիւն»... Համբիկ Պիլալեան
 • ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ
 • ԼՈՒՐԵՐ - ՀԱՅԱՇԽԱՐՀ
 • ՄԱՀԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
  • Մովսէս Գարամինասեան

Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee

Chanasser Publication (Ջանասէր) Sep-Oct 2015 Issue

Chanasser_Sep-Oct-2015

Բովանդակութիւն՝

 • ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ
  • Հիմնաքա՞ր, Թէ՝ Սովորական Խիճ... «Ջ.»
 • ՀԱՅ ԱՒԵՏԱՐԱՆԱԿԱՆ ԲԵՄ
  • Արգելքները Վերցո՛ւր... Վեր. Յովհ. Սվաճեան 
  • Կեանքի Դժուարութիւններուն Դիմաց... Վեր. Յակոբ Սարգիսեան 
  • Աստուծոյ «Խոստումը»... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • ԱԶԳԱՅԻՆ-ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ-ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ
  • Գործածութիւն Եւ Եղծա-Գործածութիւն Աստուածաշունչին... Վեր. Դոկտ. Վարդգէս Քասունի 
  • Արեւելքի Մէջ Քրիստոնէական Աշխատանք (ACO)... Անի Պուճիգանեան
  • Երիտասարդութեան Դերը Ցեղասպանութիւններ Կանխարգիլելու Մէջ... Րաֆֆի Չիլինկիրեան 
  • Գիտնական Մը՝ Որ Քայլ Առած Էր Ներկայ Ժամանակէն 100 Տարի Առաջ
   Ո՞վ Էր Լուիճի Ճիակոմօ Չամիչեանը... Թարգ.՝Արփի Թնկրեան-Գանթարճեան
 • ՀԱՅԿԱԶԵԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
  • Հայոց Ցեղասպանութեան 100-ամեակին Նուիրուած Յուշակոթողի Բացման Հանդիսութիւն
  • Հիմնադրութեան 0ր
 • ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ
  • Տպագիր Մամուլը Եւ Հայ Աւետարանականները... Ռ.Ա.Մ.
 • ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐՈՒԵՍՏ
  • Տառապեալ Հայոց Զինեալ Դիմադրութիւններէն... Յարութիւն Իսկահատեան
  • Աղերսս Առ Աստուած... Յարութիւն Իսկահատեան
  • Հայուն Գոյատեւումի Արմատները... Դոկտ. Ե. Պապիկեան
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Լուրեր Հայաշխարհ
 • Մահագրութիւն
  • Վիգէն Պերճիքեան
  • Սողոմոն Սարմազեան

Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee

Chanasser Publication (Ջանասէր) Mar-Apr 2015 Issue

Բովանդակութիւն՝

 • Նուիրական Անկախութիւն... «Ջ.»
 • Միասնականութեան Կոչ Մը... Վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան
 • Ալ Աւելի Կեանք Յիսուսով... Վեր. Յակոբ Սարգիսեան
 • Ժամանակաւոր Պանդուխտներ... Վեր. Հրայր Չոլաքեան
 • Կը Յիշեմ եւ Կը Պահանջեմ... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • Հայ Բժիշկներու, Դեղագործներու եւ Ատամնաբոյժներու Չարչարանքը եւ Սպանութիւնը Մեծ Եղեռնին Ընթացքին... Դոկտ. Ատոմ Պուճիգանեան
 • «Համշէնցիները»... Կարօ Աբրահամեան
 • Հայկական Դպրոցներու «Մոտան» Անցա՞ծ Է... Դոկտ. Մինաս Գոճայեան
 • 60-Ամեակի Կալա-Ընթրիք
 • «Սուրիոյ Հայերը» Գիտաժողով
 • Արտագաղթ-Ներգաղթ... Ռ.Ա.Մ.
 • Զաւէն Խանճեանի Հրատարակած Զոյգ Հատորներու Ներկայացում
 • Դոկտ. Անդրանիկ Տագէսեանի Խօսքը
 • Զաւէն Խանճեան. Մարդն ու Գործը... Թորոս Թորանեան
 • Հայ Երգը Չի Կրնար Մեռնիլ... Սեւան Աբէլեան
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Լուրեր Հայաշխարհ
 • Մահագրութիւն
  • Յակոբ Կանիմեան... Անիժիկ Յակոբեան-Կանիմեան
  • Բիւզանդ Հասըրճեան

Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee

Chanasser Publication (Ջանասէր) Mar-Apr 2015 Issue

Բովանդակութիւն՝
 • Խմբագրական - Ապրելու Ապրիլ... «Ջ.»
 • Յարութեան Մեր Տեղը... Վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան
 • Յարութեան Զօրութիւնը... Վեր. Սողոմոն Ն. Քիլաղպեան
 • Գիտնալ, Հաւատալ, Հասկնալ... Դոկտ. Գնէլ Դուրեան
 • «Գիտէ՞ք, Ինչ Ըրի Ձեզի»... Եսթեր Քիլաղպեան
 • Տիգրանին «Իտէալ»ը... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Հոգեւորականութեան Առաքելութիւնը Հայոց Ձեղասպանութեան Տարիներին.
 • Յիշատակութեան Խօսք... Հայ Աւետ. Համաշ. Խորհուրդ
 • ... Զաւէն Խանճեան
 • Պիտի Յիշենք եւ Պիտի Պահանջենք... Րաֆֆի Չիլինկիրեան
 • «Հայկական Աշխարհը՝ Ձեղասպանութենէն 100 Տարի Ետք»
 • Մեծարանքի Հանդիսութիւն Վաստակաւոր Կրթական Մշակներու
 • «Կէսս Մեղաւոր, Կէսս՝ Զոհ»... Ռ.Ա.Մ.
 • «Դարադարձի Անդոհանք եւ Մարտակոչեր»... Փոխան Երկու Խօսքի Մեթր Գասպար Տէրտէրեան
 • Շնորհահանդէս Մեթր Գ. Տէրտէրեանի «Մեր Հողային Պահանջատիրութիւնը Միջ. Հանրային Իրաւունքի Մէջ» Գիրքին
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Լուրեր Հայաշխարհ
 • Մահագրութիւն
  • Նուարդ Քասունի Փանայոթիտիս... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee

Chanasser Publication (Ջանասէր) Nov-Dec 2014 Issue

Բովանդակութիւն՝
 • Խմբագրական - Ժամանակ, Ժամանակներ եւ Շարունակութիւն... «Ջ.»
 • Ծառայութեան Կեանք Ապրիլ... Վեր. Սողոմոն Ն. Քիլաղպեան
 • Երբ Հոգեւոր Ենք... Վեր. Յովհ. Կ. Սվաճեան
 • Մի՛ Վախնաք... Վեր. Յակոբ Ա. Սարգիսեան
 • Հեղինակաւորը... Վեր. Հրայր Չոլաքեան
 • Եօթը Առաքինութիւնները... Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
 • Տունդարձի Երկար Ճամբան... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • Արդի Երիտասարդութիւնը... Մ.Գ. Տոմպալեան
 • Անապատի Խորանը... Արմիս
 • Հեշտասիրութիւն... Ռ.Ա.Մ.
 • Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան
 • Տէր Յիսուսի Չպատասխանուած Աղօթքները... Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան
 • «Շատ կը Ցաւիմ, Աղջիկս»... Ժանէթ Քասունի
 • «Ռեքվիեմ»էն Հատուածներ... Վահագն Դաւթեան
 • Վեր. Դոկտ. Վահան Թութիկեան. «Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդը»... Դոկտ. Արի Թօփուզխանեան
 • Նոր Գիրք Հալէպէն... Կարելի Բա՞ն... Թորոս Թորանեան
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Լուրեր Հայաշխարհ
 • Առողջապահական
 • Մահագրութիւն
  • Լեւոն Պետիկեան
Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee

Chanasser Publication (Ջանասէր) Sep-Oct 2014 Issue

Բովանդակութիւն՝
 • Խմբագրական - Մշակոյթի Տագնա՞պ, Թէ՝ Տագնապի Մշակոյթ... «Ջ.»
 • Մեծ եւ Փոքր Խնդիրներ... Վեր. Յովհ. Կ. Սվաճեան
 • Հոգեւոր Տեսողութիւն... Վեր. Յակոբ Ա. Սարգիսեան
 • Մեր «Կուռքերը»... Մարալ Տէյիրմէնճեան
 • Եօթը Մահացու Մեղքերը... Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
 • Քրիստոսի «Նոր»ը Եւ Քրիստոնէութեան «Նորութիւն»ը... Դոկտ. Հրայր Ճէպէճեան
 • Մինչեւ Մահ... Տիկ. Եւնիկէ Ճէպէճեան
 • Չորցած Ոսկորներու Տեսիլքը... Վեր. Կ.Ս. Թիլքեան
 • Հայկազեան Համալսարան
 • Զրոյց Վեր. Րաֆֆի Մսըրլեանի Հետ
 • Տէր Զօրէ Տէր Զօր... Ռ.Ա.Մ.
 • Արամ Սեփեթճեան
 • Իրաւ Մտաւորականութեան Առաքելութիւնը Իր Պարտականութիւններով... Արամ Սեփեթճեան
 • «Վերջին Զանգ»/Սիլվա Կապուտիկեան... Արամ Սեփեթճեան
 • «Հալէպ - Առաջին Կայարան - Մանկութիւն Ունեցո՞ղ Տղու Մը Յուշերը»... Յակոբ Միքայէլեան
 • «Հայ Մանուկին Անձնական Աստուածաշունչը»... Զաւէն Գ. Գրիգորեան
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Լուրեր Հայաշխարհ
 • Մահագրութիւն
  • Մարի Քոյր Փիւրզէկեան-Զա՛ուր... Վեր. Եուսէֆ Ուստա Ժապպուր
  • Ճոզէֆ Սաղտըճեան... Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան
  • Յարութիւն Թագաւորեան
Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee