Emails and Messages

Ms. Zepure Berberian (Lebanon): "Dear Raffie
Thank you to your reply, I'm from Arm. Evangalical of brotherhood in lebanon,
i have recieved before many times your e-mails and was happy to see and read the reports.
god bless you
zepur
bye"

Mr. Hagop Gojigian (Lebanon) commenting on (Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի Նախագահին Հանդիպումը Հայաստանի Հանրապետութեան Նախագահին Հետ): "orinageli badveli me , yerani polore verabadveli Harout Selimian-en orinag arnen , ir ashkadasiroutyane . ov vor kideh Hay Avedaranagan petel yegetsin yev tebrotse inch er asgeh 10 dari arach yev hemag inch yegadz a , indzi bid hasgena.
Asdvadz Ortneh Ver. Harout . "


Tom and Annie Hoglind (Lebanon): "Just want to tell you over again that your emails, website and blogs are incredibly good. Thanks for making the effort!
Love,
Tom and Annie"

Ms. Rosangela Jarjour (Cyprus) commenting on (Beyond Borders and Beliefs): "I truly enjoyed reading your article. It is so well done, so tranperant and goes deep into the heart. The end is somehow sad but so full of hope for the future and the possibility of re connecting with that person. You did excellent job as if an expert dealing in conflict resoluation and pre concieved fears from the others! I pray that this experience you had would be given to many other youths from our churches and community.God bless you and we are proud of you! Rosangela jarjour"

Mrs. Ani Hovagimian (Arab Gulf country) commenting on (ՄԻ ՁԳԵՐ ՈՐ ՔԵԶ ԱՆԱՐԳԵՆ): "Rev. Hovhanes,
Thank you for your words, nice!! I miss church and everybody. I wish i can read or receive Sunday service. Send my greetings to all chanitzugun. Love u all , Ani"


A commenter (Syria): "To the Anonymous in Kuwait. It seems you are ignorant. Please read more in the History of the Armenian people. As for the souls you are worried about ask the the Apostolic church in Yerevan to do more for the people since Bourj Hammoud in Lebanon has more apostolic churches than Yerevan the Capital of Armenia. "

Mr. Vako Nicolian (Canada) commenting on (ԱՊՏՈՒԼ ՄԱՍԻՀ ԻՆԾԻ ՊԱՏՄԵՑ ԱՊՐԻԼ 24-Ի ՄԱՍԻՆ): "Very interesting, I am interested to know the author of this article. "

Administrator's response: "Unfortunately Vako, we still couldn't find or know the author of this article"

Mr. Sebouh Boyadjian (Lebanon): "Dear Evangelical chanitz blog
thank you very much for all the news that you are sending to me, i am so happy to hear about your work , God bless You."


Ms. Shushan Artinian (Lebanon) commenting on (ՀԱՅԵՐԷՆ ՏԱՌԵՐՈՎ ՆԱՄԱԿ ԳՐԷ‏): "Հայերէն բառերու իմաստը գիտնալու կամ ուղղագրութիւնը ստուգելու համար, կրնաք նաեւ հետեւեալ կայքէջը գործածել: http://www.nayiri.com/ "
Administrator's response: "Շատ շնորհակալ եմ Շուշան որ յիշեցուցիր ինծի այս կայքէջը: Նկատեցի որ վերափոխուած է եւ արդէն գործածութեան վիճակի մէջ է: Շատ կը նմանի yamli.com-ին, որ արաբերէնի լեզուին համար է:
Երանի թէ այս կայքէջը որդեգրուի google-ի կողմէ եւ Firefox/Explorer-ի կողմէ, որպէսզի հիմա մինչ կը գրեմ, եթէ սխալ բառեր գրեցի, ցոյց տայ սխալներս որ սրբագրեմ ու սորվիմ սխալներէս: " 

Mr. Vako Nicolian's response: "nayiri.com կայքէջը շինած է Սերուծ Ուրիշեանը, յուսամ կրնայ Ռաֆֆիին առաջարկածը կատարել Google-ին հետ: "

Ms. Betty Ketchejian (Lebanon): "ur doing such a great job with d blog, vartsket gadar irav!"

Mrs. Alidz Aghbabian (USA): "lav kordz gu desnes"

Rev. Haroutune Selimian (Syria): "Dear Raffi, thank you for all the valuable work you are doing."

Mr. David Hagopian (USA): "Administrator Raffi,
Thank you for placing me on the list for the Chanitz Blog. It is a great service that you do for the evangelical community. I am writing to ask if there is anything that has been done differently in the last two weekly e-mails. When I receive them, my Outlook hangs up with a reference to having to communicate with googleblogs. Not sure if any of your other users are having the same problem. Please let me know.
Thank you,"

This problem was quickly resolved.

Mrs. Sona Khatcherian (Montreal, Canada): "I am writing to say thank you for allowing us the opportunity to keep up with the news from abroad. We are currently in Canada and it is a blessing to be able to hear about what is going on with Armenian Evangelical Christians from around the world. Thank you for your hard work and faithfulness.
God Bless,
Sona Mammigonian Khatcherian
Montreal, Canada"