Nov
11
8:00 PM20:00

Meeting With Ara Khatchadourian

Meeting With Ara Khatchadourian

"Every Climb has a story..." 

Within the events of the 110 anniversary celebrations, AGBU Lebanon invites you to an exceptional meeting with the proud Lebanese-Armenian AGBU member, Everest climber Ara Khatchadourian!

Ara Khatchadourian, the Marseille based Armenian who ascended the world’s highest peak Everest in memory of the centennial of the Armenian Genocide, will be our guest!

After screening a short film on this epic ascent, Khatchadourian will share his climbing experience and his astonishing life story.
Conquering the ambitious height of 8848m on May 23, 2016, Ara Khatchadourian raised the Armenian and the AGBU flags in recognition of the strong patriotic spirit, leadership and determination he developed while being a student at AGBU Demirdjian School and scouting at the AGBU-AYA Antranik scouts in Beirut.

View Event →
Nov
9
8:00 PM20:00

1915 The Movie

1915 The Movie

A mind-bending psychological thriller set against one of the most terrifying events of modern history, 1915 The Movie follows one man's controversial mission to bring the ghosts of a forgotten genocide.

Genre: 
Psychological Thriller, Drama

Directed and Written by: 
Garin K. Hovannisian & Alec Mouhibian

Cast: 
Simon Abkarian
Angela Sarafyan
Sam Page
Nikolai Kinski
Jim Piddock

Facebook Link to the event

View Event →
Nov
4
8:00 PM20:00

ՍԻՊԻԼ

  • «Էմիլ Լահուտ» սրահին մէջ (map)
  • Google Calendar ICS
ՍԻՊԻԼ

Համազգայինի Լիբանանի Շրջանային վարչութիւնը
առաջին անգամ ըլլալով Լիբանանի մէջ կը ներկայացնէ

Պոլսահայ հանրածանօթ երգչուհի

ՍԻՊԻԼ

Յայտագիրին կը մասնակցին Համազգայինի
ԿԱՐԿԱՉ մանկապատանեկան երգչախումբը
եւ ԳԱՅԵԱՆԷ պարի դպրոցի սաները։

Տեղի կ՚ունենայ ուրբաթ, 4 Նոյեմբեր 2016-ին,
երեկոյեան ժամը 8:00-ին,
«Էմիլ Լահուտ» սրահին մէջ, Տըպպայէ։

View Event →
Oct
22
8:30 PM20:30

Borderland - Raffi Mandalian

Borderline - Raffi Mandalian

Borderline, under the patronage of the Armenian Embassy in Lebanon.

Raffi Mandalian will be perfoming live his Jazz-Fusion compositions and modern arrangements of Armenian Folk Melodies, along side with Lebanon's finest musicians:
- Vocal: Houry Dora Apartian
- Piano: Arthur Satyan
- Bass: Philip Dib
- Drums: Fouad Afra
- Percussion: Khaled Yassine
- Saxophone: Thomas Hornig
Surprise special guests:
- Guest Trumpet player
- Guest Duduk and Zourna player

View Event →
Oct
22
7:00 PM19:00

«Անլռելի, Անկրկնելի Պարոյր Սեւակը» Հայ մեծանուն բանաստեղծին մահուան 45-ամեակին առիթով

  • Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան վարժարանի «Ֆարաճեան» սրահ (map)
  • Google Calendar ICS
«Անլռելի, Անկրկնելի Պարոյր Սեւակը» Հայ մեծանուն բանաստեղծին մահուան 45-ամեակին առիթով

Հովանաւորութեամբ 
Արհիապատիւ Տէր Գէորգ Եպիսկ. Ասատուրեանի
Օգնական Եպիսկոպոս Պէյրութի Պատրիարքական Թեմին

Նախագահութեամբ
Լիբանանի մօտ Հ. Հ. արտակարգ եւ լիազօր դեսպան
Վսեմաշուք Տիար Սամուէլ Մկրտչեանի

Կազմակերպութեամբ
ՀԱՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ՄԻՈՒԹԵԱՆ

«Անլռելի, Անկրկնելի Պարոյր Սեւակը»
Հայ մեծանուն բանաստեղծին մահուան 45-ամեակին առիթով

Օրուան բանախօսներ
Սեւակ Ղազարեան
Բանասիրական գիտութիւններու թեկնածու եւ թոռը Պարոյր Սեւակի

Պարոյր Աղպաշեան
Լեզուագէտ, հրապարակագիր եւ դասախօս

Գեղարուեստական Յայտագիր

Տեղի կ՛ունենայ Շաբաթ, 22 Հոկտեմբեր 2016-ին, երեկոյեան ժամը 8:00-ին, Հայ Կաթողիկէ Մեսրոպեան վարժարանի «Ֆարաճեան» սրահին մէջ:

Facebook Link to the event

View Event →
Oct
8
8:00 PM20:00

The Bambir in Lebanon!

The Bambir

The moment you have all been waiting for is finally here! 
The Lebanese Armenian Heritage Club of AUB always aims at enhancing the active involvement of students in collective activities that the club carries on, and this event is one of the biggest we have ever done! 
#Whoarethey? 
The well-known Armenian rock band "The Bambir" will be landing in Lebanon on the 8th of October, and will be rocking your night! 
Their opening act will be the very loved Armenian band Garabala, who will make their comeback on our stage after many requests! 
Tickets are going to be sold at 20,000 L.L, 30,000L.L, 35,000L.L, and 45,000L.L. 
Hurry up and get your tickets as soon as possible by contacting the following numbers:
Sarag Hovsepian: 71020325
Nare Aghasarkissian: 70175291
Vana Kassardjian: 70580646
Alik Kandaharian: 70430602

Facebook Link to the event

View Event →