Ms. Anie Boudjikanian's Testimony About Yeretsgin, Mrs. Alice Shnorhokian

Ողջոյն ձեզ, 

Ատենին երբ Երեցկին Ալիս Շնորհօքեանի վկայութիւնը կարդացի, փառք տուի Աստուծոյ իր 101 շնորհքի տարիներուն համար: -Մայիս 2, 2011-ի թիւ- 

Խոր ցաւ զգացի սակայն որ գրութիւնը նախաբանով մը զինք աւելի ծանօթացուցած չէր ընթերցողներուն: Այսօր առաւել եւս պարտք կը զգամ այս տողերը գրել, մեր եռանդուն հիւանդապահուհի, վարպետ խոհարարուհի, Տիկնանց Միութեան յոգնութիւն չճանչցող անդամ, աղօթող նուիրեալ Այնթապցի Մայր և Երիցուհիին յիշատակին: 

Յաջողութեան լաւագոյն մաղթանքներով՝ 
Anie Boudjikanian

Sunday, June 19, 2011