Ի՞նչ Մեծ Ես Դուն (Inch Medz Yes Toun - How Great Art Thou)To all those who love Elmajian worship songs, and they love to express their love to God through these songs...

You can also listen to Inch Medz Yes Toun by clicking on the following link: http://www.divshare.com/flash/playlist?myId=5444700-491

Vocalist: Rev. Berdj Jambazian (or Djambazian).

Note: In case the music sounds "Chipmunky" and fast, you need to update your Flash Player to version 10 and above. You can update by right-clicking on the divshare player and choosing "About Flash Player...". You will be taken to the Adobe Flash Player page, from where you can download and update to the latest version.

Ի՞նչ Մեծ Ես Դուն
1- Ո՜վ Տէր Աստուած, երբ դիտեմ խոր ապշանքով՝
Լի աշխարհներ ըստեղծուած Քու ձեռքով,
Դիտեմ աստղեր, լըսեմ որոտներ ահեղ,
Ոյժդ պարզըւած՝ տիեզերք ամէն տեղ.

Կրկ.
Յայնժամ կ՛երգեմ հոգեւին Տէր Փրկիչ,
Ի՜նչ մեծ ես Դուն, Ի՜նչ մեծ ես Դուն,
Յայնժամ կ՛երգեմ հոգեւին Տէր Փրկիչ,
Ի՜նչ մեծ ես Դուն, ի՜նչ մեծ ես Դուն:

2- Խորքն անտառին եւ թաւուտքին բաց լայն տեղ՝
Երբ ես շըրջիմ լըսեմ թըռչնոց գեղգեղ՝
Երբ նայիմ վար վեհապանծ բարձր լեռներէն՝
Լըսեմ առուակն, ըզգամ հողմն մեղմօրէն:

3- Երբ խորհիմ թէ Տէրն չխնայեց Իր Որդին՝
Ղրկեց մեռնիլ, դիւր չըգար իմ սըրտին,
Խաչին վրայ բեռըս կըրեց, սիրեց զիս,
Արիւն թափեց, մեռաւ վասն իմ մեղքիս:

4- Երբ Յիսուս գայ մեծ ձայնով՝ շառաչիւնով,
Զիս տուն տանի, սիրտս պիտ՝ խայտայ իր քով,
Պիտ՝ կըրկնեմ ծունր, երկըրպագեմ խոնարհած,
Հոն հըռչակեմ, ի՜նչ մեծ ես Տէր Աստուած: