Chanasser (Ջանասէր) May-Jun 2008 Issue

Բովանդակութիւն՝
  • Տօնական... Խմբագրութիւն
  • «Կը Յիշեմ...»... Հրայր Ճէպէճեան
  • Հայ Աւետարանական Համաշխարհային Խորհուրդի (ՀԱՀԽ) Ծնունդն ու Զարգացումը... Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
  • Հայաստանի Հանրապետութեան 90-Ամեակի Առթիւ... Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
  • Ի՞նչ է Քրիստոնէական Աստուածաբանութիւնը... Եօրկըն Մոլթմանն
  • Կրօնական Դաստիրակութեան Առանցնայատկութիւնները... Դոկտ. Գէորք Խրլոբեան
  • Ինչեր Կրնան Ընել Տարեց Մայրերը... Արփի Միսաքեան
  • Հակակրօնական ու ՀակԱստուածեան Նոր Արշաւը... Վեր. Պարգեւ Ն. Տարագճեան
  • «Իմ Տեսանկիւնէ» - Հեղինակ՝ Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան... Վեր. Պարգեւ Ն. Տարագճեան
  • Խենթին Երազը... Րաֆֆի
Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee