Chanasser (Ջանասէր) Jul-Aug-Sep 2008 Issue

Բովանդակութիւն՝
 • Տեսիլք՝ Տեսնուածներէն Անդին... «Ջ.»
 • Ո՞ւր Էք, Օծեալներ Ընկերային Ծառայութիւն՝ Աւետարանական Ոլորտէն Ներս Ու Անդին... Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
 • Քրիստոնէական Միաբանութիւն... Վեր. Դոկտ. Վահան Յ. Թութիկեան
 • Ամերիկայի Հայ Աւետարանչական Ընկերակցութիւնը Եւ Անոր Հայ Ազգային Առաքելութիւնը... Վեր. Պարգեւ Ն. Տարագճեան
 • Քրիստոնեային Երկքաղաքացիութիւնը՝ Երկնային Ինքնութիւն եւ Երկրային Ծառայութիւն... Հրայր Ճէպէճեան
 • Ի՞նչ Է Քրիստոնէական Աստուածաբանութիւնը... Եօրկըն Մոլթմանն/Թարգմ.՝ Ր.Մ.
 • Ուիլիըմ Սարոյեան (1908-1981)... Ռոզէթ Ալեմեան-Մահսերեճեան
 • Այս Վէպը Թագուհի Սարոյեանին Համար Է... Ու. Ս.
 • Միշտ Վիշտ Պիտի Ըլլայ Ամէն Բանի Մէջ... Ուիլիըմ Սարոյեան
 • Կանաչը... Ուիլիըմ Սարոյեան
 • Ամրոց Մը Արեւմտահայերէնի Համար... Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս
 • Հայկական Ամպիոն Հալէպի Պետական Համալսարանէն Ներս
 • Հարցազրոյց՝ Վեր. Յարութիւն Սելիմեանին Հետ...Ս.Փ.
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Մահագրութիւն՝ Վեր. Դոկտ. Սողոմոն Նիյիւճիքեան (1923-2008), Ֆլորա Գունտագճեան (1906-2008)... Հերի Լ. Գունտագճեան, Պետրոս Էզաճեան (1920-2008)
Սեփականատէր՝ Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետ. Եկեղեցիներու Միութիւն
Հրատարակիչ՝ Մ.Ա.Հ.Ա.Ե. Միութեան Հրատարակչական Մարմին
Owner: Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East
Publisher: U.A.E.C.N.E. Publications Committee