«Երիտասարդին Գործ Կը Վստահուի՞» կ՛արտատպուի ՌԱԿ Մամուլին կողմէ

«Երիտասարդին Գործ Կը Վստահուի՞» յօդուածը նաեւ ՌԱԿ (Ռամկավար Ազատական Կուսակցութիւն) Մամուլին կողմէ կ՛արտատպուի:

Այս յօդուածը կրնաս գտնել Ջանից պլոկի հետեւեալ էջին վրայ -> http://www.chanitz.org/2008/08/blog-post_22.html