Chanasser (Ջանասէր) April-May 2007 Issue

Բովանդակութիւն՝
 • Մայիսեան Յաղթանակներ, Բայց..... Երուանդ Հ. Քասունի
 • Հաւատքով Կրկնենք՝ Օրհնեալ է Յարութիւնը Քրիստոսի..... Վեր. Դոկտ. Փօլ Հայտօսթեան
 • Տէր Յիսուս Ինչո՞ւ Խաչուեցաւ..... Վեր. Աւետիս Պոյնէրեան
 • Ծաղկազարդ՝ Պատրաստակամութիւնը Զոհողութեան..... Վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան
 • Հաւատքով եւ Ոչ Թէ Կասկածանքով..... Հրանդ Կիւզէլեան
 • Հայ Աւետարանական Նահատակներ եւ Հերոսներ..... Վեր. Պարգեւ Ն. Տարագճեան
 • Յովհ. Խոճա Հայտօսթեան (1876-1966)..... Երուանդ Հ. Քասունի
 • Քելէ Էրթանք Մըր Էրկիր _ Արաբկիր..... Զաւէն Խանճեան
 • Ցեղասպանութեան Ազդեցութիւնը Հայ Կնոջ Վրայ..... Ժանէթ Քասունի
 • Բարսեղ Չաթոյեան. «Աչքերովս Տեսայ Պատմութեան Ամենամեծ Ոճիռը...»
 • Կանայի Կովուն Պատգամը..... Վեր. Յովհ. Սարմազեան
 • Թուրքիայ _ Վերջին Տեղեկագիրները..... Թարգ.՝ Եւնիկէ Եապուգեան
 • Եղիշէ Չարենց..... Մ.Հ.
 • 12+1=1..... Մօրուս Հասրաթեան
 • Հրանդ Տինքին..... Սեւան Հանէշեան
 • Մօրուս Հասրաթեան, Յուշաբեկումներ_Արցակ ُԷջեր_Եւ... Ե.Հ.Ք.
 • Հայ Աւետարանական Կեանք
 • Մահագրութիւն՝ Տիկ. Արաքսի Գերպապեան (1930-2007)..... Վեր. Սերոբ Մկրտիչեան
 • ԼՈՒՐԵՐ Հայաշխարհէն