Announcement: World Cup 2006

Մինչ Ֆութպոլի Համաշխարհ- ային մրցումներուն ժամանակը կը մօտենայ, ջանիցը կը պատրաստուի կազմակեր- պելու ընկերային պահեր, միասին դիտելու մրցումները ջանից սրահին մէջ:
While the timing of the World Cup Competition gets nearer, Chanitz prepares to organize social hours, to watch the games together in Chanitz Hall.

Առողջ միտք, առողջ մարմնի մէջ =)
Healthy mind, in a healthy body =)