News: April #2 "Oukhdial" Gathering in Kchag

ՔՋԱԿ Ուխտեալ Ջանիցականներու Հաւաք

ղղղղԷշրէֆիէղղղղղղղղղղղղՄարաշղղղղղղղղղղղԷմմանուէլ
Թուական -> Շաբաթ, 15 Ապրիլ, 2006
ժամանակ -> 7.30 կ.ե. - 11.30 կ.ե.
Նիւթ ------> Ուխտդ Թեթեւի Մի՛ Առներ (Տիկ. Մարալ)

Լիբանանի Գործադիր Մարմինը կազմակերպած էր այս հաւաքը, որուն ընթացքին ունեցանք նաեւ աղօթքի պահ, եւ փակեցինք պաշտամունքով, առաջնորդութեամբ Ճիմիի եւ Մանօյի :