Հայկազեան Համալսարան Դասախօսութիւն “ Հայաստանի Նոր Ծրագիր Վառելանիւթի Աղբիւրներու, ի դեմ Ապագայ Լուրջ Իրադարձութիւններու”

Դասախօսութիւն “Հայաստանի Նոր Ծրագիր Վառելանիւթի Աղբիւրներու, ի դեմ Ապագայ Լուրջ Իրադարձութիւններու


Դասախօս՝ Դոկտ. Քնել Դուրեան


Ուրբաթ, 21 Հոկտեմբեր, 2011 Երեկոյեան ժամը 7-ին
Հայկազեան Համալսարանի հանդիսասրահ
Գանթարի- Պէյրութ