ՄԱՀԱԶԴ

Տիկին Սօսի Բանճարեան
Պատուելի եւ տիկին Սեպուհ Թերզեան եւ զաւակը
Տէր եւ տիկին Սեւակ Շիմշիրեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Ալեք Պալեան եւ դուստրը
Տէր եւ տիկին Յովնաթան Բանճարեան եւ զաւակունք
Տիկին Սեդա Բանճարեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Համբար Քեհեայեան եւ զաւակունք
Տիար Վահէ Տուտաքեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Յակոբ Պոյաճեան եւ զաւակունք
Տէր եւ տիկին Փիթըր Ժըրէյտինի
Բանճարեան եւ Շիմշիրեան ընտանիքներ
Թերզեան եւ Պալեան ընտանիքներ
Պոյաճեան եւ Գազանճեան ընտանիքներ
եւ համայն ազգականներ կը գուժեն իրենց ամուսնոյն, հօր, եղբօր եւ հարազատին՝

ՊՕՂՈՍ ԵՐՈՒԱՆԴ ԲԱՆՃԱՐԵԱՆԻ
(Ծնեալ՝ 1933-ին)

մահը, որ պատահեցաւ կիրակի, 22 փետրուար 2009-ի առաւօտեան, Ժեհթաուի հիւանդանոցին մէջ, յետ երկարատեւ հիւանդութեան։

Յուղարկաւորութեան պաշտամունքը պիտի կատարուի այսօր՝ երկուշաբթի, 23 փետրուարին, կէսօրէ ետք ժամը 3։30-ին, Էշրեֆիէի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ մէջ, ուրկէ հանգուցեալին մարմինը պիտի փոխադրուի Ֆըրն Շըպպեքի Հայ աւետարանական գերեզմանատունը։

- Ներկայս ընդունիլ իբրեւ մահազդ։

- Ցաւակցութիւնները կ՚ընդունուին յետ թաղման արարողութեան, Էշրեֆիէի Հայ աւետարանական եկեղեցւոյ Ջանից սրահը, մինչեւ երեկոյեան ժամը 8։00։