Back from Northern Ireland!

Ուրախ ենք որ Լիբանան վերադարձաւ Ճէյ Ս., եւ միացաւ իր ընտանիքին, ինչպէս նաեւ իր երկրորդ ընտանիքին՝ Էմմանուէլ Եկեղեցւոյ Ջանիցը:

We are happy that Jay returned to Lebanon and joined his family, and his second family, the Armenian Evangelical Emmanuel Church Chanitz.

Կը յիշենք որ Լիբանանէն դուրս կը գտնուին Վահագ Գ. (Գանատա), Լուսին Ա. (Ամերիկա), Մարալ Կ. (Շուէտ), Սեւակ Պ. (Ամերիկա), Սեւակ Չ. (Ամերիկա), Սերուժ Չ. (Ամերիկա), Կարօ Ա. (Հայաստան) եւ Սինթիա/Պաղտիկ (Ամերիկա), ինչպէս նաեւ Պէտիկ Թ. որ վերջերս հաստատուեցաւ Հայաստան: Շաքէ Կ. նաեւ կը գտնուի Ամերիկա:

Մնանք աղօթող եւ կապի մէջ մեր բոլոր ջանիցականներուն հետ:
Let us pray and remain in contact with all the Chanitz members.