Բարի Եկար

Այս կայքէջը մեր բոլորիս էջն է ուր կը կարդանք մեր կատարուած, կատարուող, եւ կատարուելիք գործունէութիւններուն մասին, նաեւ նկարները տեսնել, ու տարբեր նիւթերու մասին խօսիլ եւ շատ մը ուրիշ բաներ որոնց մասին պիտի անդրադարնանք աւելի հետաքային: Եթէ ոեւէ մէկ առաջարկ կամ հարցում ունիս կայքէջին մասին, կրնաս գրել Comment-ին մէջ:

This website is for all of us, where we can read our activities that have taken place, that are taking place, and will take place. Also, see the pictures, and discuss about different issues, and many more, about which we will reflect upon in the future. If you have any suggestion or any question about this website/blog, you can write it in the comment section